Edisonweg 9
Alkmaar
Noord-Holland
1821 BN
NL
8.8/10 (197 beoordelingen)
Riga Ranch en rondtoer langs de Vecht, Nederland

Riga Ranch en rondtoer langs de Vecht

€ 68,00

Dagtocht Riga Ranch en rondtour langs de Vecht

Deze dag nemen wij mee voor een leerzame en tevens leuke dag uit. Na de ophaalroute rijden we direct vanuit Noord Holland naar Nieuwveen in het groene Hart van Holland. Hier vinden we de Riga Ranch en krijgen we bij ontvangst een kopje koffie met gebak, daarna volgt het chocotainment. Het is een stukje entertainment met betrekking tot chocolade en uiteindelijk maakt een ieder zijn...

bekijk beschikbaarheid en boek direct

Dagtocht Riga Ranch en rondtour langs de Vecht

Deze dag nemen wij mee voor een leerzame en tevens leuke dag uit. Na de ophaalroute rijden we direct vanuit Noord Holland naar Nieuwveen in het groene Hart van Holland. Hier vinden we de Riga Ranch en krijgen we bij ontvangst een kopje koffie met gebak, daarna volgt het chocotainment. Het is een stukje entertainment met betrekking tot chocolade en uiteindelijk maakt een ieder zijn eigen chocolade flik. De ochtend vliegt voorbij als je leuk bezig bent. Na dit bezoek rijden we een klein stukje verder en komen in het dorpje met beschermd dorpsgezicht Haarzuylens. Het dorp is ooit verplaatst voor het kasteel van Baron van Zuylen van Nijeveld op de Haar in de 19de eeuw. Wist u dat de kermis hier nog steeds wordt geopend door de baron. Hier vinden we het gelijknamige Wapen van Haarzuylen, gesitueerd in een mooi pand aan de Brink, alwaar u een prima drie gangen warme maaltijd krijgt voorgeschoteld. Na deze smakelijke maaltijd gaan we een mooi stukje rijden onder leiding van een gids langs onder meer de Vecht met zijn prachtige landgoederen. Ooit zijn er veel van deze landgoederen neergezet door rijke Amsterdamse kooplieden. Zeker in de winter heeft u prima doorkijkjes en de gids vertelt u er veel over. We komen wederom terecht bij het wapen van Haarzuylen en nemen afscheid van de gids, u krijgt nog een kopje koffie of thee om vervolgens de thuisreis weer te aanvaarden.

 

Inclusief

1x koffie met gebak
entree Riga Ranch
chocotainment
3-gangen diner (tussen de middag)
rondrit met gids
1x koffie
vervoer per luxe touringcar

Wij werken met onze dagtochten met een eenmalige incasso. Zodra de dagtocht voldoende deelnemers heeft, ontvangt u van ons een bevestiging en wordt het te betalen bedrag binnen 10 dagen van uw rekening afgeschreven.

Nederland

Nederland is een onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden en ligt in het westen van Europa. Nederland heeft een oppervlakte van 41.526 km², is ca 300 km lang en ca 200 km breed.                       

Binnen de provincie Noort-Brabant bevinden zich ca 30 kleine Belgische gebieden die samen de gemeente Baarle-Hertog vormen. Binnen deze gemeente liggen weer 2 nederlandse exclaves. Naast het vasteland behoren ook de Waddeneilanden Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog en Rottumeroog tot Nederland. Nederland grenst in het zuiden aan België en in het oosten aan Duitsland. Ten noorden van Nederland bevindt zich de Waddenzee en aan de westkant de Noordzee.

Een autonoom deel van het Koninkrijk der Nederlanden zijn de Nederlandse Antillen. Dit bestaat uit twee tot de Kleine Antillen behorende eilandengroepen in het Caribisch gebied met een totale oppervlakte van 800 km² en ca 200.000 inwoners. De 2 eilandengroepen liggen op ca 900 km van elkaar en behoren tot de Benedenwindse (Bonaire en Curacao) en Bovenwindse eilanden (Saba, Sint-Eustatius en Sint Maarten).

Landschap
Nederland kent een grote verscheidenheid aan landschappen, dit ondanks de kleine oppervlakte van Nederland. Veel van deze landschappen zijn ontstaan door menselijk ingrijpen, zoals dijkenbouw, droogleggen van moerassen, landaanwinning, landbouw en de bouw van steden en wegen. Nederland kent nauwelijks meer echte oer-natuurlandschappen. De natuur bestaat voornamelijk uit weilanden, akkers en heidevelden die zijn ontstaan door het massale kappen van bossen. De bossen die nu in Nederland voorkomen zijn dan ook allemaal aangeplant.

Ongeveer 200.000 jaar geleden zijn de tot 100 meter hoge heuvelruggen in Overrijssel, Gelderland en Utrecht ontstaan die momenteel grotendeels bedekt worden door heidevelden en bossen. Beneden de grote rivieren bestaat de bodem met name uit zand en grind. In Zuid-Limburg worden delfstoffen als mergel en steenkool gevonden.

In Hoog-Nederland ontstonden in sommige drassige gebieden veengebieden die zijn drooggemaakt en ontgonnen. Het veen werd na de aanleg van kanalen afgegraven, afgevoerd en oa in de vorm van turf gebruikt als brandstof. Ook in Laag-Nederland zijn veengebieden. Waar vooral in het Hollands-Utrechtse veengebiedveel veen werd afgegraven waardoor er plassen ontstonden die nu oa gebruikt worden als recreatiegebieden, zoals de Loosdrechtse plassen. 

Er is veel nieuw land ontstaan door inpoldering, zoals de provincie Flevoland. Typische agrarische polders zijn Wieringermeer en de Noordoostpolder. Er is totaal ca 1650 km² landaanwinst geboekt. De Zuiderzee veranderde door de Afsluitdijk in een meer, het IJsselmeer. Ten noorden van de Afsluitdijk ligt de Waddenzee.

Het grootste gedeelte van Nederland ligt onder de zeespiegel en wordt door dijken tegen de Noordzee beschermd, zoals de Deltawerken in Zeeland. Het hoogste punt is de Vaalserberg in Zuid-Limburg met een hoogte van 321 meter.

Flora & fauna
Door de verschillende landschappen is ook de plantengroei in Nederland zeer divers. Er zijn zelfs een aantal landschappen die uniek zijn voor Europe, zoals het duingebied langs de kust en het geheel van kwelders en begroeide strandvlakten. Bij Nieuwkoop, de Vechtstreek, Noordwest-Overijssel en Friesland zijn grote laagveenmoerassen die verder nergens in West- en Zuid-Europa voorkomen. Ook uniek zijn de Oostvaardersplassen in Flevoland die door inpoldering zijn ontstaan.

De diversiteit wordt nog versterkt door de regionale klimaatverschillen in Nederland. Daarnaast heeft ook de mens duizenden jaren lang landschap en plantengroei beïnvloedt. Het oorspronkelijke bosrijke land is door de mens in de loop der eeuwen geleidelijk vervangen door half-natuurlijke landschappen, zoals blauwgraslanden, heidevelden, rietvelden en krijthellingsgraslanden. De oerbossen werden gekapt of afgebrand voor dorpen, akkers, steden en wegen. Met de kap van het Beekbergerwoud bij Apeldoorn verdween in 1876 het laatste oerbos. 

Nederland kent een betrekkelijk arm dierenrijk. Als gevolg van de sterke verstedelijking komen echte natuurlijke landschappen nog maar op zeer kleine schaal voor. Vogels als de gierzwaluw en zwarte roodstaart waren oorspronkelijk berg- en rotsbewoners, maar zijn nu stadsbewoners. Het zoetwateroppervlak nam door de grootscheepse inpoldering sterk toe, maar dit was van negatieve invloed op het dierenrijk in de Waddenzee. Door de akker-, bos- en weidebouw werden bepaalde dieren aangetrokken terwijl andere dieren juist verdwenen. De Turkse tortel broedt pas sinds 1950 in Nederland. De grote lijster, merel, zwarte specht en Europese kanarie konden hun leefgebied flink uitbreiden. De grauwe gans. Havik, kwak, raaf, wild zwijn, ree en edelhert konden nog net behouden worden of zijn opnieuw uitgezet. De marters en dassen kunnen zich steeds moeilijker handhaven door de kleinere jachtgebieden en steeds minder prooidieren.

Door de voortschijdende ontbossing en toenemende bevolking zijn oa de oeros, wolf, bruine beer, wilde kat en bever uitgestorven. De bever is in 1988 met succes weer uitgezet in de Biesbosch. Dieren die al of niet opzettelijk zijn ingevoerd zoals de muskusrat, het konijn, de fazant, de Chinese wolhandkrab en de snoekbaars komen nu algemeen voor in Nederland.

Ook in de ondiepe kustwateren van de Waddenzee en de Noordzee is weinig diversiteit in de dierenwereld te vinden. Wel komen er veel aantallen van één soort voor. Voor de zeehond en de bruinvis is de Waddenzee een belangrijke broedplaats. 

Via de Ardennen komen in Zuid-Limburg talrijke Midden-Europese diersoorten voor die elders in Nederland niet voorkomen. De meeste hiervan worden met uitsterven bedreigd en zijn zeldzaam, zoals de muurhagedis, eikelmuis, vuurpad, beekforel, vroedmeesterpad en de wijngaardslak. Ook overwinteren in Zuid-Limburg veel vleermuizen in de grotten. Ook de zeldzame veldhamster, in Zuid-Limburg korenwolf genoemd, komt in Zuid-Limburg voor.

Hoofdstad
De hoofdstad van Nederland is Amsterdam met een oppervlakte van ca 219 km² en ca 750.000 inwoners. Amsterdam ligt in het westen van Nederland in de provincie Noord-Holland.

Klimaat
Door de ligging aan zee heeft Nederland een gematigd zeeklimaat met zowel milde winters als milde zomers en gedurende het gehele jaar. Op jaarbasis valt er gemiddeld zo’n 700 – 800 mm neerslag.

 

    

gem. max.
  temp. (°C)

gem.
  min.

  temp. (°C)

gem. zonuren
  per dag

gem.
 
zee
  temp. (°C)

januari

5

0

2

6

februari

6

0

3

5

maart

10

2

4

6

april

13

4

5

8

mei

18

8

7

10

juni

20

10

6

13

juli

22

13

7

16

augustus

22

12

7

18

september

19

10

5

18

oktober

14

7

4

15

november

9

3

2

12

december

6

1

2

8

 

 

18 nov 2020
8 dec 2020
18 dec 2020

Opstapplaatsen

Schagen, NS station hoofdingang
7.30
Heerhugowaard, Raadhuisstraat/Middenweg
7.50
Heerhugowaard, NS Station bij de bushaltes
7.55
Alkmaar, Noord De Mare bushalte Laan van Bath
8.05
Alkmaar, Muiderwaard bushalte t/o wijkcentrum Wijkwaard
8.10
Alkmaar, Centraal Station bij Albert Heijn
8.15
Alkmaar, De Hoef Terborchlaan bushalte Albert Heijn
8.20
Alkmaar, Overdie Vondelstraat t/o snackbar Tip Top
8.30
Heiloo, Bushalte Kennemerstraatweg/Kerkelaan
8.40
Heiloo, Bushalte t/o Willibrord Stichting
8.45
Limmen, Rijksweg bushalte Kerkweg
8.50
Castricum, Oranjelaan/Händelstraat
8.55
Castricum, NS station hoofdingang
9.00
Uitgeest, NS station hoofdingang
9.05
Heemskerk, J. van Kuikweg/G. van Assendelftstraat
9.10
Beverwijk, NS zijkant, busstation
9.15
Haarlem, Busstation Spaarnwoude, bij Ikea
9.30

Opstapplaatsen

Schagen, NS station hoofdingang
7.30
Heerhugowaard, Raadhuisstraat/Middenweg
7.50
Heerhugowaard, NS Station bij de bushaltes
7.55
Alkmaar, Noord De Mare bushalte Laan van Bath
8.05
Alkmaar, Muiderwaard bushalte t/o wijkcentrum Wijkwaard
8.10
Alkmaar, Centraal Station bij Albert Heijn
8.15
Alkmaar, De Hoef Terborchlaan bushalte Albert Heijn
8.20
Alkmaar, Overdie Vondelstraat t/o snackbar Tip Top
8.30
Heiloo, Bushalte Kennemerstraatweg/Kerkelaan
8.40
Heiloo, Bushalte t/o Willibrord Stichting
8.45
Limmen, Rijksweg bushalte Kerkweg
8.50
Castricum, Oranjelaan/Händelstraat
8.55
Castricum, NS station hoofdingang
9.00
Uitgeest, NS station hoofdingang
9.05
Heemskerk, J. van Kuikweg/G. van Assendelftstraat
9.10
Beverwijk, NS zijkant, busstation
9.15
Haarlem, Busstation Spaarnwoude, bij Ikea
9.30

Opstapplaatsen

Schagen, NS station hoofdingang
7.30
Heerhugowaard, Raadhuisstraat/Middenweg
7.50
Heerhugowaard, NS Station bij de bushaltes
7.55
Alkmaar, Noord De Mare bushalte Laan van Bath
8.05
Alkmaar, Muiderwaard bushalte t/o wijkcentrum Wijkwaard
8.10
Alkmaar, Centraal Station bij Albert Heijn
8.15
Alkmaar, De Hoef Terborchlaan bushalte Albert Heijn
8.20
Alkmaar, Overdie Vondelstraat t/o snackbar Tip Top
8.30
Heiloo, Bushalte Kennemerstraatweg/Kerkelaan
8.40
Heiloo, Bushalte t/o Willibrord Stichting
8.45
Limmen, Rijksweg bushalte Kerkweg
8.50
Castricum, Oranjelaan/Händelstraat
8.55
Castricum, NS station hoofdingang
9.00
Uitgeest, NS station hoofdingang
9.05
Heemskerk, J. van Kuikweg/G. van Assendelftstraat
9.10
Beverwijk, NS zijkant, busstation
9.15
Haarlem, Busstation Spaarnwoude, bij Ikea
9.30
Gemiddelde beoordeling
Riga Ranch en rondtoer langs de Vecht
0
Onbekend
Op basis van 0 reviews
Vervoer
Verblijf
Programma
Vul hier uw beoordeling in
Vervoer
Verblijf
Programma
Velden met een * zijn verplicht
Sinds 1933 bent u bij ons aan het juiste adres voor het huren van een touring car met chauffeur.

Touringcar huren met chauffeur

Al sinds 1933 is Bak Reizen één van de belangrijkste spelers in de touringcar branche. Wij beschikken over een jong wagenpark en goed opgeleide chauffeurs met veel ervaring, zowel internationaal als nationaal. De touringcars zijn rijk uitgerust met een toilet, media speler, koelkast, verstelbare stoelen en motoren die voldoen aan de laatste milieu eisen. Dit zorgt er voor dat uw rit het minste Co2 uitstoot genereert. Daarmee is een touringcar huren één van de schoonste manieren van reizen Dit alles tegen voordelige tarieven. Vraag vrijblijvend een offerte aan voor het huren van een touringcar.

Busreizen Europa

Ook biedt Bak Reizen sinds 1953 busreizen aan, zowel dagtochten als meerdaagse reizen. Bij al onze meerdaagse busreizen wordt u gratis van huis opgehaald en na de reis weer retour gebracht. Wij bieden onze busreizen aan in het "all in" concept, zo hoeft u bij ons niet extra te betalen voor excursies, entreegelden en gidsen. Zo komt u niet voor financiële verrassingen te staan tijdens de reis. Dit gecombineerd met goede hotels en ruime zitplaatsen in de touringcar maken het een aangename reisbeleving. Hier vindt u onze gehele aanbod busreizen.